Hegnsholt er et lille økologisk, værdidrevet speciallandbrug i udkanten af Lejre by. Med etablering af et lille fjerkræslagtelokale og et forarbejdningslokale vil vi tage endnu et skridt på vejen mod lokal produktion, ultimativ dyrevelfærd og smagsoplevelse.
... læs mere

På vej

Dette projekt er succesfuldt crowdfunded og er nu afsluttet.

DKK 107.047

af ialt DKK 100.000 goal.

0

dage tilbage.

107% FUNDED
DKK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change
Additional costs: Yes None change
{{ addedCost.description[language] }} : {{ addedCost.amount }} DKK

DKK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'add-reward-form-added-costs') }}
{{ errors.first('reward_added_cost', 'add-reward-form-added-costs') }}


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Vælg denne! All gone!

Støt DKK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} backer {{ reward.stock_reserved }} backers
DKK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Additional costs: Yes None change
{{ getAddedCostDescription(addedCost) }} : {{ addedCost.amount }} DKK
DKK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}
DKK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}


Vælg denne!

Pledge without a reward

Team

Johanne Schimming

Creator
Ejer og driver det økologiske landbrug, Hegnsholt, i Lejre
  • Økologisk Landmand

Mere information

Projektet
Hegnsholt er et lille værdidrevet speciallandbrug med helt unikke produkter. Økologien er den base, vi bygger hele vores produktion på. Men oven på den arbejder vi med en absolut håndholdt produktion, som både udfordrer økologiens kompromiser og begrænsninger i forhold til dyrenes trivsel og gårdens volumen – men også grænserne for hvilken kvalitet vi kan skabe. Med etableringen af et lille fjerkræslagtelokale og et forarbejdningslokale i tilknytning til vores gårdbutik ønsker vi at tage endnu et stort skridt i vores søgen efter det ultimative samspil mellem holdningsbaseret produktion og unikke produkter.

Egenproduktion og uafhængighed fra eksterne led i værdikæden fra jord til bord har altid været en del af vores tankesæt og praksis. Det er afgørende for vores tilgang til landbruget, at vi kan beholde så mange led af produktionen på gården som muligt – fra opfostring til aflivning og slagtning, og fra foderproduktion til forarbejdning. På den måde kan vi videreudvikle vores dyrehold med respekt for både det levende dyr og den færdige råvare.

Men mulighederne for selv at kontrollere slagtning og den efterfølgende forarbejdning, er dog en akilleshæl for os som for stort set alle andre producenter. Transporter til og fra slagteri, og manglende mulighed for at sælge kød i fersk kvalitet og udskæringer frem for hele eller halve dyr, har været et vilkår hidtil. Det er ikke kun en praktisk men også en etisk og kvalitetsmæssig begrænsning, ugunstig for både dyrene, for os og vores kunder.

Fjerkræslagtefacilitet og forarbejdningslokale
Udvidelse af gårdbutikken med forarbejdningsfaciliteter og mulighed for at slagte en del af vores kyllinger selv, samt et slagterfagligt, dialogbaseret lille detailsalg, vil bringe os meget tættere på mål. Det er et vanvittigt spændende og perspektivrigt projekt, som vil ændre især vores mulighed for at fokusere på de kulinariske muligheder med vores forskellige kødprodukter og for alvor understrege vores dedikerede og særlige produktion på Hegnsholt. Med de nye faciliteter vil vi således både bringe kvaliteten og dyreetikken et niveau højere og samtidig bringe viden og samtale i spil mellem vores produktion og vores kunder med den nye gårdbutik som et dialogskabende bindeled.

De nye faciliteter vil bestå af:
– Fødevaregodkendt forarbejdningslokale/industrikøkken, hvor der kan opskæres, pakkes og emballeres fersk kød

– Modnings-/kølerum til opbevaring af kroppe fra slagteriet

– Mini-slagtelokale, hvor der kan aflives, plukkes og laves udtag på fjerkræ

– Lagerlokale til emballage mm.

100% lokal produktion, maksimal trivsel, friske udskæringer
Med nye regler fra 2017 er det muligt for os at aflive og slagte en del af vores fjerkræ på gården med nogle enkle faciliteter, og på den måde både undgå stress i forbindelse med transport og give meget mere fleksibilitet i forhold til, hvor ofte vi kan slagte. Med et fjerkræslagtelokale vil vi kunne slagte mindre grupper af dyr og i større grad kunne sælge fersk fjerkræ.

Lam og grise aflives på marken uden stress og transport. De slagtede kroppe skal fortsat fragtes til et lokalt slagtehus i Hedehusene, hvor de skoldes (grise), afhudes (får/lam), flækkes, og indmad og tarme fjernes. Herfra får vi de halve kroppe tilbage til Hegnsholt, hvor vi selv vil kunne klare al efterfølgende håndtering. Vi glæder os især til:

– DEN KVALITETSMÆSSIGT VIGTIGE KROGMODNING, alt efter kødtype. På slagtehusene har man normalt ikke kapacitet til at lade kroppene modne mere end 1-2 dage. Med et modningslokale på Hegnsholt vil der være mulighed for at forlænge modningsprocessen for at give mere mørt, saftigt og smagfuldt kød.

– SLAGTERENS OPSKÆRING ned til mindste vinge. For mange private kunder er en af vores kyllinger, som typisk er over 2 kg, en stor mundfuld – også prismæssigt. Derfor vil vi tilbyde mindre udskæringer af vores fjerkræ i butikken. Samtidig efterspørger mange restauranter også udskæringer (lår, vinger, bryst) og specialprodukter som fødder, kamme og indmad. Med et godkendt lokale kan vi selv klare både almindelige parteringer og specialopgaver som at vaske fødderne eller rense kråser – opgaver, som slagterierne normalt ikke vil håndtere for os.

– DIALOG OG KULINARISK SPARRING. I opskæringslokalet vil de kunder, der har forudbestilt andele på hele eller halve grise og lam, have mulighed for at være med sammen med slagteren til at få udskåret/parteret deres dyr – de kan have direkte dialog med slagteren og være med til at bestemme, hvordan dyret skal udskæres og få hjælp til tilberedning.

– EMBALLERING TIL SALG I BUTIKKEN. Med opskæringslokalet vil vi også have mulighed for at pakke og emballere kød (fx kyllingelår, flæskestege, hakket lammekød mv.) og sælge det i gårdbutikken.

– FORARBEJDNING AF RÅVARERNE. Lokalet giver også mulighed for på sigt at lave yderligere forarbejdning, fx at ryge bacon og skinker, at lave småretter til salg i butikken, som folk kan nyde her eller tage med hjem (fx kyllingesalat med kyllingekød og bacon fra Hegnsholt selv).

Byggebudget
Projektet har allerede fået finansiering til rådgivning, åbningsfest og markedsføring. Men vi mangler ca. 200.000 kr. til det, det hele handler om: De nye fysiske faciliteter. Vi lægger selv al arbejdskraften og bygger med hjælp fra venner og bekendte (hvor det ikke kræver autorisation). Pengene vil blive brugt til materialer (træ, maling, skruer, fliser, kloakrør, strøm), samt inventar. Vi bruger i størst muligt omfang brugte materialer og inventar.

For ca. 100.000 kr. kan vi etablere et enkelt forarbejdningslokale og et lille emballagelager.

Opnår vi op mod 200.000 kr. kan vi også lave modnings-/kølerum og et fjerkræslagtelokale.


Vil du være med?
Meld dig på listen over Hegnsholt-venner med et bidrag. Vær med til at skabe reel forandring og udvikling til gavn for både dyr, natur og mennesker, og smag forskellen, når vi åbner de nye faciliteter sidst på foråret 2017.

Se mere info på hegnsholt.net, på Hegnsholts profil påFacebook eller Instagram.

Du kan også skrive til Johanne på e-mail johanne@schimming.dk med dine spørgsmål eller kommentarer.

Tak for interessen!

De bedste hilsner,
Johanne Schimming

Søren Femmer Jensen

Managing Partner i Crowdfarm. Stifter af Co-Creative. Passioneret omkring bæredygtighed, innovation og iværksætteri.

Rasmus Bay Arnbjerg

Selvstændig råvarekommunikatør hos Råkom

På vej

Dette projekt er succesfuldt crowdfunded og er nu afsluttet.

DKK 107.047

af ialt DKK 100.000 goal.

0

dage tilbage.

107% FUNDED
DKK
{{ errors.first('reward_amount', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_title', 'add-reward-form') }}
{{ errors.first('reward_description', 'add-reward-form') }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change

{{ errors.first('reward_stock', 'add-reward-form') }}
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}
{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Reward image: change
Additional costs: Yes None change
{{ addedCost.description[language] }} : {{ addedCost.amount }} DKK

DKK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount', 'add-reward-form-added-costs') }}
{{ errors.first('reward_added_cost', 'add-reward-form-added-costs') }}


No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Vælg denne! All gone!

Støt DKK {{ reward.amount }}


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} backer {{ reward.stock_reserved }} backers
DKK
{{ errors.first('reward_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_title_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_description_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Rewards available: limited change
Rewards available: unlimited change
unlimited limited
Total in stock:
{{ errors.first('reward_stock_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Reward image: change
Ask for address: Yes change
Ask for address: No change
Ask for address
Custom questions: Yes None change
{{ question.text }}

{{ errors.first('reward_question_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-' + reward.reward_id) }}
Additional costs: Yes None change
{{ getAddedCostDescription(addedCost) }} : {{ addedCost.amount }} DKK
DKK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}
DKK
{{ errors.first('reward_added_cost_amount_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}
{{ errors.first('reward_added_cost_' + reward.reward_id, 'update-reward-form-added-costs-' + reward.reward_id) }}


Vælg denne!

Pledge without a reward

Booomerang.dk IVS - Toldbodvej 25 - 7000 Fredericia - Danmark © 2021 | CVR: 36413654