Read English version here

Hvordan virker det

Personer med en god ide til et bæredygtigt fødevare-projekt kan præsentere ideen på Crowdfarm.dk (afhængig af at projektet og kampagnematerialet godkendes af crowdfarm.dk).

Projektejere kan markedsføre deres projekt via platformen ved at beskrive den med tekst, billeder, lister og / eller videoer.

Hvert projekt har et målbeløb og en specifik tidsperiode for kampagnens løbetid, som bestemmes af projektejeren. I retur for bidrag til projektet tilbuder projektejeren incitamenter. Hvis besøgende personer synes om projektet og/eller de tilbudte incitamenter bidrager de til projekt ved at godkende en overførsel fra deres betalingskort. Såfremt projektets målbeløb opnåes eller overgåes trækkes beløbet fra betalingskortet ved kampagnens udløbsdato. Hvis målbeløbet ikke er nået 100% ved kampagneperiodens sluttidspunkt skifter ingen penge hænder og ingen beløb overføres til projektejeren.

Gebyr og beløb

Projektejers ansvar

Projektejer er alene ansvarlig for at afslutte og levere de lovede incitamenter. Crowdfarm.dk kan ikke garantere at projekter vil blive realiseret og leveret som lovet. Læs venligst nærmere på siden ’brugerbetingelser’ eller kontakt os hvis du har spørgsmål.How it works

Anyone with a great idea for a sustainable food project can post his or her idea on crowdfarm.dk.. Project owners can promote their projects through the platform in text, pictures, to do lists (?) and/or videos.

Each project has a funding goal and a specific time limit set by the creator. In return for pledges to projects, project owners offer rewards. If people like a project and/or the rewards offered by the project owner they pledge to the project by authorizing a transaction on their credit cards. If the funding goal is reached or exceeded the amounts are transferred to the project owner after the campaign period has ended. However if the funding goal is not reached before the time limit runs out no money changes hands and no funds are awarded to the creator.

Fees and charges

Creator responsibility

Project owners are solely responsible for finishing their projects and distributing the rewards. Crowdfarm.dk cannot guarantee that projects will be carried out as promised. Please see the user agreement or get in touch if you have any questions.

Booomerang.dk IVS - Toldbodvej 25 - 7000 Fredericia - Danmark © 2021 | CVR: 36413654